Systemy zabezpieczeń

Systemy nagłośnieniowe bardzo często współpracują lub stanowią integralny element systemów zabezpieczeń takich jak system telewizji przemysłowej (CCTV), czy system sygnalizacji pożaru.  Z tego względu postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę, tak aby móc w pełni sprostać najbardziej skomplikowanym i nietypowym potrzebom klientów.
Przykładem szczególnego zastosowania systemu nagłośnieniowego w zabezpieczaniu obiektu jest Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO). Jest to w specjalny sposób zaprojektowany i wykonany system nagłośnieniowy, który ma na celu powiadomienia osób przebywających w budynku o ewentualnym wystąpieniu zagrożenia takiego jak np. pożar, akt terrorystyczny czy inny stan, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku.

Od zwykłych systemów nagłośnieniowych system DSO różni się specjalnymi wymaganiami odnośnie  potrzebnych parametrów akustycznych (współczynnika zrozumiałości mowy), samokontroli i redundancji, zasilania awaryjnego czy odporności na różnego rodzaju zakłócenia. Specjalnie wykonane muszą być również głośniki, kable, trasy kablowe i systemy ich mocowania tak, aby w warunkach pożaru przez określony czas zapewnić prawidłowe działanie systemu i jego funkcję ewakuacyjną.